Seminář k 10. výročí založení společnosti

Dne 19.března se v Hlinsku konal seminář k 10. výročí založení společnosti Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o. (DLHK) za účasti více než čtyřiceti účastníků z řad DLHK, lesníků z provozu, zástupců královéhradeckého biskupství, pracovníků státní správy lesů a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a médií.

Seminář zahájil jednatel DLHK Ing. Pavel Starý spolu s generálním vikářem královehradecké diecéze Mons. Janem Pasekou.

Následovaly prezentace jednotlivých přednášejících. Ing. Vlastimil Brukner, který byl prvním jednatelem společnosti, zmínil počátky firmy a současný jednatel Ing. Pavel Starý navázal příspěvkem na téma „10 let na cestě (realita a vize)“, který průřezově seznamoval s děním ve firmě za období její existence. Ing. Martin Vlasák z krajského úřadu Pardubického kraje pak nastínil problematiku lesních hospodářských plánů z pohledu platné legislativy. Po krátké přestávce následovala prezentace o spolupráci DLHK a ochrany přírody od Ing. Václava Hlaváče – ředitele Regionálního pracoviště Vysočina AOPK a dopolední blok zakončil Ing. Ladislav Bis s prezentací projektu Revitalizace vodních nádrží (VN) Malý a Velký Černý.

Po vydatném obědě následovala terénní exkurze na lesnický úsek Vortová do lokality revitalizovaných VN Malý a Velký Černý, kde si za odborného výkladu Ing. Pavla Starého, Ing. Ladislava Bise a pracovníků AOPK mohli účastníci prohlédnout výsledek provedené revitalizace.


                                                                                                                                       Ing. Vojtěch Vencl