Diecézní lesy se zúčastnily aukce dříví

V minulých dnech se Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o. již po několikáté zúčastnily dražby cenných sortimentů v roli vlastníků nabízejících dříví. Dražba probíhala na dřevoskladu firmy Deblice – lesy s.r.o.

Dražily se především listnaté sortimenty dubu, částečně dubu červeného, jasanu, třešně. Zpravidla se jedná o první, nejcennější část oddenku bez suků a hnilob. Kupující má možnost si jednotlivé kusy detailně prohlédnout a nabídnout cenu. Zpracovatelé vydražené sortimenty nejčastěji zpracovávají na dýhu, případně na truhlářské řezivo.

Diecézní lesy na dražbu umístily sortimenty dubu a modřínu. Dražby umožňují optimálně zhodnotit nejcennější sortimenty surového dříví.


                                                                                                                                       Ing. Vojtěch Vencl