2024

Dne 19.března se v Hlinsku konal seminář k 10. výročí založení společnosti Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o. (DLHK) za účasti více než čtyřiceti účastníků z řad DLHK, lesníků z provozu, zástupců královéhradeckého biskupství, pracovníků státní správy lesů a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a médií.

22.3.2024Vojtěch Vencl

V minulých dnech se Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o. již po několikáté zúčastnily dražby cenných sortimentů v roli vlastníků nabízejících dříví. Dražba probíhala na dřevoskladu firmy Deblice – lesy s.r.o.

22.3.2024Vojtěch Vencl

Druhý lednový čtvrtek roku 2024 se v honitbě Církevní, nacházející se na majetku Biskupství královéhradeckého, uskutečnila první letošní naháňka na spárkatou zvěř. 

23.1.2024Vojtěch Vencl