Výcvikový den

V neděli 21. 5. 2023 se uskutečnil výcvikový den pro plemena loveckých psů se zaměřením na práci při dosledech spárkaté zvěře a zejména na přípravu ke zkouškám lovecké upotřebitelnosti. Akce proběhla v honitbě Chrast, kde MS Chrast – Skála z. s. jako současný uživatel honitby poskytl nejen terény, ale i hájenku. Tento objekt, stejně jako přilehlé lesní pozemky jsou majetkem Biskupství Královéhradeckého.

Hlavními organizátory byli Jiří  Bureš a Jaroslav Bláha, kteří jsou zkušenými vůdci a vzali celkovou organizaci na svá bedra. Dle předem nahlášených požadavků byly připraveny stopy již předchozího dne. Dle přání účastníků se jednalo o stopy „pobarvené“, „šlapané“ nebo kombinace obou dle typu zkoušek pro jednotlivá plemena. Nachystána byla i jedna speciální stopa o délce 1500 kroků. Výcvik byl zaměřen zejména na přípravu k barvářským zkouškám (slídiči, jezevčíci, teriéři) a barvářským zkouškám honičů. Celá akce byla pojata v režimu zkoušek „nanečisto“ včetně zahájení za troubení loveckých signálů, kterého se ujal Jaroslav Bláha ml. Poté následoval nácvik jednotlivých disciplín dle požadavků vůdců.

Za zmínku stojí i rozmanitost plemen, kdy z celkového počtu 20 psů byly zastoupeny plemena alpský brakýř jezevčíkovitý, slovenský kopov, štýrský brakýř, malý modrý gaskoňský honič, bavorský barvář, německý křepelák, německý lovecký teriér, border teriér a nejpočetněji zastoupeni byli jezevčíci všech typů srsti (dlouhosrstí, drsnosrstí a hladkosrstí) a rázů standardního i trpasličího.

Celá akce proběhla v přátelské atmosféře za slunného počasí, kdy na jednotlivé disciplíny dohlížel některý ze zkušených vůdců. Po dokončení disciplíny celou práci zhodnotil a vyzdvihl klady, případně upozornil na nesrovnalosti či chyby. Vůdci – majitelé psů tyto informace většinou pozorně vyslechli a povětšinou svými dotazy si i ujasnili další možnosti výcviku. Celý nácvik probíhal v terénech, kde jsou běžně konány zkoušky, což bylo ulehčení pro organizátory, jelikož byly stopy v terénu již vyznačené.

Pomyslnou třešničkou byl živý divočák v kleci, kdy si zájemci mohli své svěřence vyzkoušet bezkontaktně. Divočák byl umístěn v náletu, tak že si pes s dobrým větrem měl možnost vyzkoušet reakci včetně hlasitosti.

Velké poděkování patří Jardovi Bláhovi, Jirkovi Burešovi a všem, kteří se podíleli na přípravě a pořádání akce.  Myslivecké kynologii zdar!

Ing. Jan Svoboda - LÚ 06