Dětský den

V sobotu 26.8.2023 to v okolí chacholské hájenky žilo. Pátý ročník lesnicko - mysliveckého dětského dne navštívilo více než 200 dospělých a přesně 100 dětí. Tuto akci uspořádalo Myslivecké sdružení Chrast - Skála, z. s. a Diecézní lesy Hradec Králové, s.r.o. Rekordní účast utvrdila pořadatele v tom, že má tato činnost smysl. Zpětné vazby rodičů, prarodičů i samotných dětí jsou pozitivní a velice nás těší, že rok od roku navštíví náš dětský den více a více příznivců přírody.
Návštěvníky uvítalo krásné slunečné počasí, které je provázelo v průběhu celé stezky. V úvodu děti dostaly účastnický list, na který jim byla otištěna razítka za každý splněný úkol. Po úvodním minikvízu na téma lovecké kynologie si vyzkoušely práci norníka a v improvizované noře našly plyšového jezevce nebo lišku. 

Poté si s velkým zaujetím prohlédly lovecké dravce pana Václava Augustýna, například výra velkého, poštolku obecnou, Sovici sněžnou, sýčka ale i vzácného výra malajského. 

Na dalším stanovišti již čekala paní Jitka Pospíšilová z Okresního mysliveckého spolku Chrudim se svým stánkem lesnické pedagogiky a děti si dozvěděly například to, jak vypadají stopy nejrůznějších druhů naší volně žijící zvěře, jaké zpěvné ptactvo mohou v přírodě potkat a za snahu dostaly krásné odměny. 

U dalšího stanoviště si vyrobily dřevěné medaile s razítky šišek a listů, protože se naučily poznávat běžné dřeviny našich lesů a mohly jít dále na střelnici. Střelba z luku a ze vzduchovky byla atraktivní, i rodiče si vyzkoušeli střelit na sklapovací prasátko nebo veverku. Po poznávání zvuků zvěře a výrobě další medaile si návštěvníci odpočinuli jízdou v kočáře, který byl tažen kobylami bratrů Macháčkových. Nechyběla ani střelba šiškou na cíl nebo chůdy. 

Včelaři Petr Svoboda starší se synem a vnukem připravili ukázku obydleného proskleného včelího úlu, včelařského vybavení a včelích produktů. 

Největší fronta byla u stanoviště, kde si rodiny mohly vyrobit vlastní ptačí budku nebo krmítko, které si pak odvezli domů. Předvedení lesnické techniky a vybavení si vzal na starost pan Ota Vavřina a ukázal, co vše je potřeba v lese při těžbě dřeva. 

V areálu hájenky odvážnější vylezli na posed, kde dalekohledem pozorovali preparáty volně žijící zvěře, například prase divoké, srnce obecného ale i bažanta královského nebo lišku obecnou. Ukázkou kůží, parohů a také dronu, který slouží k ochraně srnčat před senosečí celá stezka končila a děti dostaly poslední dárečky. Mohly usednout k ohni, opéct si špekáčky, projít se po pocitovém chodníčku a namalovat si, co jim nejvíce utkvělo v paměti. 

Celá akce se nesla v přátelském a veselém duchu a pořadatele těšily slova chvály rodičů a přislíbení účasti i v dalších letech. Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli a pomohli nám s pořádáním. Pevně věříme, že se nám v dětech podařilo vzbudit větší zájem o přírodu a svět kolem nás.  

Ing. Jan Svoboda - LÚ 06