Železný kůň

Diecézní lesy Hradec Králové nově provozují na úseku 07 - Vortová železného koně. Jedná se o samojízdný, dálkově ovládaný stroj, sloužící k přibližování dřeva, zvláště na neúnosných půdách. Právě neúnosné rašelinné půdy se na tomto lesním úseku v blízkosti Hlinska nacházejí. Nová technika byla pořízena díky úspěšné žádosti v programu PRV.

Ing. Vojtěch Vencl