2023

V sobotu 7.10. se v okolí chacholické hájenky konaly barvářské zkoušky ostatních plemen – již XVIII. ročník soutěže „O putovní pohár hejtmana pardubického kraje“.  Jedná se o soutěž loveckých psů, jejíž pořádání si tentokrát vzal za své Okresní myslivecký spolek Chrudim. Akce se konala v lesích Biskupství Královéhradeckého, které má ve správě společnost Diecézní lesy Hradec Králové s. r. o.

10. října 2023Vojtěch Vencl

V sobotu 26.8.2023 to v okolí chacholské hájenky žilo. Pátý ročník lesnicko - mysliveckého dětského dne navštívilo více než 200 dospělých a přesně 100 dětí. Tuto akci uspořádalo Myslivecké sdružení Chrast - Skála, z. s. a Diecézní lesy Hradec Králové, s.r.o. Rekordní účast utvrdila pořadatele v tom, že má tato činnost smysl. Zpětné vazby rodičů, prarodičů i samotných dětí jsou pozitivní a velice nás těší, že rok od roku navštíví náš dětský den více a více příznivců přírody...

28.srpna 2023Vojtěch Vencl

Diecézní lesy Hradec Králové nově provozují na úseku 07 - Vortová železného koně...

23.srpna 2023Vojtěch Vencl

V sobotu 26.8.2023 spolupořádají Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o. lesnicko-myslivecký dětský den. Jste srdečně zváni.

23.srpna 2023Vojtěch Vencl

Dne 1.8.2023 uspořádal náš zaměstnanec Ing. Jan Svoboda povídání o lese a o zvěři pro tábor dětí České hasičské jednoty konaném ve Svratouchu. Akce se zúčastnilo na 80 dětí a jejich vedoucí.

9. srpna 2023Vojtěch Vencl

V neděli 21. 5. 2023 se uskutečnil výcvikový den pro plemena loveckých psů se zaměřením na práci při dosledech spárkaté zvěře a zejména na přípravu ke zkouškám lovecké upotřebitelnosti...

4.června 2023Vojtěch Vencl