Návštěva lesníka Diecézních lesů ve škole v Rosicích

V pondělí 28. 3. nás ve škole navštívil pan Ing. Jan Svoboda z Diecézních lesů Hradec Králové s.r.o. Během tříhodinové besedy jsme se dozvěděli spoustu zajímavých a užitečných informací. Povídali jsme si o tom, proč je pro nás les důležitý, a proč se k němu máme chovat ohleduplně. Řekli jsme si také, jaký je rozdíl mezi myslivcem a lesníkem, co všechno v lese roste, jaká zvířata tam můžeme vidět a prohlédli si obrázky lesních porostů a záběry zvěře z fotopastí. Druhou polovinu besedy jsme si velmi užili, protože byla praktická. Skládali jsme puzzle, na kterých jsme poznávali listnaté i jehličnaté stromy, zvířata a jejich stopy. Dokonce jsme měli možnost osahat si kůže a paroží a rozpoznat různé druhy krmiv. Všem skupinám se práce dařila a na závěr bylo velké množství dotazů. Už se těšíme, až vyrazíme do lesa a nové poznatky si tam ověříme.

(text přebrán webu Základní školy a mateřské školy Rosice -okres Chrudim)