Lesnicko-myslivecký dětský den

Dne 20. 8. 2022 proběhl čtvrtý ročník tradičního dětského dne. Akce byla uspořádána mysliveckým sdružením Chrast – Skála z. s. ve spolupráci s Diecézními lesy Hradec králové s podporou firmy Progressenergo a pánů Vavřiny, Augustina a bratrů Macháčkových. Pro děti byla opět nachystána naučná stezka umístěná po lesních cestách v okolí hájenky u obce Chacholice. Na naučné stezce obdržel každý dětský návštěvník účastnický list, na který sbíral razítka.

Na začátku stezky měl stanoviště sokolník pan Václav Augustin, který přivezl několik vzácných dravců i sov. Jen namátkou lze jmenovat křížence raroha, dále pak sýčka, výra i Ketupu malajskou. Poté následovaly stanoviště s poznáváním lesních dřevin a zvířat (puzzle). Atraktivní byla střelnice, kde si děti mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky nebo luku.

Novinkou byla projížďka kočárem s koňským spřežením. Další úkoly byly balancovník, hod šiškami na panáka a pocitový chodníček.

Zajímavým stanovištěm byla i ukázka zaměřená na chov včel. Zde se mohly seznámit s vybavením včelaře a prohlédnout prosklený úl s včelstvem. Konec naučné stezky byl v areálu hájenky, kde byly k prohlédnutí kůže, parohy i rohy zvěře a krmiva poskytovaná zvěři v době nouze. Zajímavostí byly i vábničky, díky kterým lze napodobit různé zvukové projevy zvěře. Poté si děti vybraly odměny a mohly pokračovat opékáním špekáčků, nebo hledáním správné cesty v bludišti. Poslední zajímavostí byla pozorovatelna (posed), kde si zájemci mohli pomocí dalekohledů prohlédnout volně žijící živočichy – preparáty divočáka, srnce, muflona, kormorána, lišku, veverku a z monokuláru na stativu i na větší vzdálenost výra.

Z lesnické techniky předvedl pan Vavřina motorové pily a další potřebné vybavení potřebné k těžbě dříví. Velkému zájmu se těšil i traktor s nástavbou k vyvážení dříví a štípačkou na palivové dříví..

Akce se účastníkům velice líbila a dle řady z nich byla poučná nejen pro děti, nýbrž i pro doprovod z řad dospělých, kdy se dozvěděli řadu nových informací. Celkový počet dětí na stezce byl 70 a včetně doprovodů to bylo více než 170 návštěvníků.