Zvelebení areálu na Vortové

Ve dnech 8. a 29. 4. letošního roku se zaměstnanci naší společnosti Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o. (DLHK) zúčastnili společné akce, při které zvelebovali areál v okolí vily Doubrava. Ten je ve vlastnictví Biskupství královéhradeckého.

Historická vila (myslivna) Doubrava, dílo architekta Josefa Fanty, jednoho z nejvýznamnějších představitelů české secesní tvorby, leží v překrásné lokalitě zvané Staré Hutě poblíž obce Vortová. Na okolních lesních pozemcích naše společnost hospodaří na základě pachtovních smluv. S ohledem na výměru těchto pozemků je zde zároveň zřízena i honitba „Církevní“, kterou mohou zaměstnanci DLHK  využívat k výkonu práva myslivosti. 

Náplní této jarní akce byl prořez a úklid dřevin podél vodního toku, vodních nádrží a podél cest. Dále bylo odstraněno nefunkční drátěné oplocení a sesbírán letitý odpad, který byl lidskému zraku ukryt v hustém náletu.

Všem, kteří přiložili ruku k dílu, patří za odvedenou práci veliké poděkování. Jak jsme se při opékání špekáčků všichni shodli, budeme věřit v to, že tato akce je počátkem obnovy krásného místa s velkým duchovním a historickým významem.

Ing. Jaroslav Mrázek