2019

V letošním roce se na okrese Chrudim uskutečnily dvě vrcholné kynologické akce. Tyto akce pořádal okresní myslivecký spolek ve spolupráci s MS Chrast – Skála z. s. a Diecézními lesy Hradec Králové s.r.o. za ...

26. Listopad 2019Pavla Žídková

Na neděli 23. 6. 2019 byl naplánován již třetí ročník dětského dne se zaměřením na les a myslivost. Pořadatelem akce je myslivecké sdružení Chrast – Skála z. s. ve spolupráci s Diecézními lesy Hradec Králové ...

27. Červen 2019Pavla Žídková

Od přelomu loňského a letošního roku dochází k významným změnám v personální oblasti naší společnosti. Důvodem je zejména rostoucí objemem úkolů při správě svěřeného majetku. Od prosince 2018 nastoupil na ...

20. Květen 2019Pavla Žídková

Společnost Diecézní lesy Hradec Králové je od dubna 2019 plnoprávným členem SVOL (Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR). Stalo se tak díky přijetí komory církevních lesů do sdružení na konferenci ...

6. Květen 2019Pavla Žídková

Dne 3.5.2019 přichystal náš zaměstananec Ing. Jan Svoboda program o lese a myslivosti pro děti z prvních tříd v ZŠ Dr. Peška Chrudim.