2017

Ve dnech 16. a 17. září 2017 proběhly v honitbách obhospodařovaných mysliveckými spolky Vestec a Chrast – Skála všestranné zkoušky ohařů pořádané okresním mysliveckým spolkem Chrudim. Jsou to regionální ...

Do lesa každý z nás přichází za různým účelem. My lesníci proto, abychom v lese hospodařili. Myslivci proto, aby se postarali o zvěř, která v lese žije. Lidé les navštěvují, aby si zde odpočinuli. Aby načerpali ...

Dne 10. 10. 2017 jsme se na výjezdní poradu, pořádanou opět na téma „Kácení bez pasek“ na základě pozvání Ing. Libora Jandy vydali na lesní majetek Města Jihlava. Zde nás po svěřeném lesnickém úseku provedl ...

Na další z řady akcí na téma „Kácení bez pasek“ se naši zaměstnanci zúčastnili výjezdní porady pořádané na výzkumné ploše Opuky dne 4. 5. 2017. Odborný patronát nad touto akcí převzali a průvodci nám byli ...

Diecézní lesy Hradec Králové a Myslivecké sdružení Chrast – Skála uspořádaly 10.6.2017 akci s názvem Myslivecký dětský den. Jako místo konání se nabízela hájenka v Chacholicích. Pořadatelé pro všechny ...

V polovině měsíce května se lesníci Diecézních lesů Hradec Králové s.r.o. v rámci svého vzdělávání zúčastnili akce pobočného spolku Pro Silva Bohemica České lesnické společnosti, který byl organizován na ...

Třetí dubnovou neděli 23. 4. 2017 se na zámku ve Vilémově konal již devátý ročník soutěže O zlatou srnčí trofej, pořádané pod záštitou okresního mysliveckého spolku Havlíčkův Brod. Celá akce proběhla za ...

Ve čtvrtek 6. dubna 2017, týden před začátkem Velikonoc, se sešli zaměstnanci DLHK s.r.o. na výjezdní poradě s exkurzí v Podkrkonoší, na lesním majetku Řkf Trutnov v blízkosti obce Kocbeře. Ač se teplota vzduchu ...

V průběhu roku 2016 došlo díky pokračujícímu vydávání majetku církevním právnickým osobám v královéhradecké diecézi k navýšení výměry spravovaných lesů. Ke konci roku jejich výměra přesáhla již 6 000 ...

Dne 16. prosince 2016 se na lesním majetku biskupství královéhradeckého ve Vortové, uskutečnila naháňka na černou zvěř. Lovecká akce probíhala ve spolupráci dosavadního držitele honitby „Církevní“ lesní správy ...