2016

První prosincový den se v Arcibiskupském paláci v Olomouci uskutečnilo setkání církevních lesníků zaměřené na čerpání dotačních titulů a náhrad. Přítomni byli zástupci spravující lesní majetky všech ...

Ve dnech 26. a 27. října se v Bílé v Beskydech sešli lesníci, kteří spravují církevní lesní majetky. Zastoupeni byli správci lesů jednotlivých diecézí a olomoucké kapituly, naši diecézi reprezentovali jednatel ...

Začátkem měsíce října se zaměstnanci firmy DLHK s.r.o. zúčastnili dvoudenního semináře konaného v Krušných horách v blízkosti městečka Boží Dar. Tématem setkání byl vliv zvěře na lesní ekosystémy a ...

Firma DLHK s.r.o. se hlásí k principům přírodě blízkého hospodaření na svěřeném lesním majetku. To znamená maximální využití přirozených přírodních procesů probíhajících v lesním prostředí. Avšak ...

Diecézní lesy Hradec králové s.r.o. se v průběhu letošních prázdnin přesunuly do zrekonstruovaných prostor fary v Opatovicích nad Labem. Zde mají také od září svoje oficiální sídlo. Novým kancelářím firmy ...

S platností od 1. 9. 2016 dochází ke změně sídla Diecézních lesů Hradec Králové s.r.o. Nová adresa pro veškerou korespondenci je: Pardubická 1, PSČ 533 45 Opatovice nad Labem. Ing. Pavel Starý jednatel

V návaznosti na přednášky konané na ZŠ Chrast a ZŠ Rosice jsem byl požádán organizací České hasičské jednoty Hlinsko o přednášku na jejich táboře ve Svratouchu. Přednáška se konala 3.8.2016 v centru tábora ...

Lesní cesty jsou považovány za účelové komunikace dělící se podle různých parametrů do čtyř kategorií (1L – 4L). V České republice je asi 160 tisíc km lesní dopravní sítě, z toho zhruba 47 tisíc km spadá do 1. ...

V období od dubna do června 2016 došlo u naší firmy k výrazným personálním změnám. K 31. 3. 2016 skončil na pozici jednatele Ing. Vlastimil Brukner a od 1. 4. 2016 byl novým jednatelem jmenován dosavadní zástupce ...

Dne 24.5.2016 se v rekreačních lesích Podhůra, nedaleko Chrudimi, uskutečnila akce „Do lesa s lesníkem“. Akce byla pořádána organizacemi Nadace dřevo pro život, Pilou Šiškovice a Městskými lesy Chrudim s.r.o. ve ...

(z archivu radia Proglas královéhradeckého studia Vojtěch) Dne 24.3.2015 odvysílalo královéhradecké studio radia Proglas rozhovor redaktora Martina Weisbauera s lesníkem Diecézních lesů Hradec Králové s.r.o. a jáhnem ...

V neděli 1. května 2016 se v krásném prostředí zámku ve Vilémově konal již 8. ročník okresního kola soutěže „Zlatá srnčí trofej“. Tato soutěž je pořádána Okresním mysliveckým spolkem Havlíčkův Brod ve ...

Dne 28. 4. 2016 využili pracovníci naší firmy, jako jedni z mnoha dodavatelů dřevní hmoty, pozvání pana Ing. Ernsta Schlögla k návštěvě dřevozpracujícího podniku v rakouském Retzu, patřící pod Holzindustrie ...

Žáci ze ZŠ Chrast se ve středu 20. dubna 2016 vypravili do lesa, kde po domluvě s panem inženýrem Svobodou z Diecézních lesů Hradec Králové s.r.o. měli připravený velmi zajímavý program, který jim rozšířil ...

Ve dnech 11. – 14. 4. 2016 se zástupce DLHK Ing. Jaroslav Mrázek spolu s dalšími provozními lesníky a pracovníky lesnického výzkumu zúčastnil Výměny expertů: Německo & Česká republika, která je pořádána ...

Ve dnech  3. – 7. dubna 2016 nabízela plocha brněnského výstaviště (rozloha více než 60 tisíc m²) komplex čtyř veletrhů: TECHAGRO – mezinárodní veletrh zemědělské techniky, největší svého druhu ve ...

V pondělí 4. dubna 2016 zamířil do naší školy pracovník Diecézních lesů Hradec Králové s.r.o., lesník, Ing. Jan Svoboda, aby dětem ze 3., 4., 5., 6. a 7. třídy řekl o způsobu hospodaření v lesích, a co všechno ...

Stává se pomalu tradicí, že v rámci pravidelných měsíčních výrobních porad je každého čtvrt roku výjezdní porada se zaměřením na odborné lesnické téma. V létě 2015 jsme se zabývali výchovou borovice, na ...

Ve dnech 16. a 17. února 2016 se v chrastecké základní škole uskutečnila již po šesté beseda o lese. Tradičně se této akce účastnili žáci šestých tříd, v letošním roce byli nově pozváni také žáci třetích, ...

Vydejme se za poznáváním krás Jičínského vikariátu. Naše první zastavení bude v jižní části ve farnosti Vysoké Veselí. Nachází se zde PP Veselský háj, je to jeden z nejzachovalejších lesních celků v oblasti ...

Rok 2015 znamenal pro mnohé nové vlastníky a správce restituovaných lesů faktický začátek intenzivního hospodaření v lesích se vším, co k tomu patří. Proto se v časopise Lesnická práce po necelém roce objevuje ...