Výzva k podání nabídek

Společnost Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o. vyhlásila výzvu k podání nabídek k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel:

Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o.

Pardubická 1, 533 45 Opatovice nad Labem

IČO: 02483068

zastoupen: Ing. Pavel Starý, jednatel

Název zakázky:

„Obnova lesů po kalamitách“