Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky