Projekt realizovaný v rámci programu rozvoje venkova

Registrační číslo: 19/008/08510/452/001122/H002

V rámci realizace projektu bylo pořízeno a vybudováno 40 drátěných oplocenek o celkové délce 11,167 km a ochráněno 14,75 ha mladých lesních porostů MZD založených na kalamitních plochách.