21st Led

2021

Společnost Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o. vyhlásila výzvu k podání nabídek k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zadavatel: Diecézní lesy Hradec Králové ...