15th Led

2018

O tom, že by měla být myslivost nedílnou součástí hospodaření s lesem, není potřeba diskutovat. Vždyť i samotná definice říká, že myslivost je soubor činností prováděných v přírodě (v lese) ve vztahu k ...

8th Led

2018

Již tradičně se dne 6. prosince 2017 na lesním majetku královéhradeckého biskupství v honitbě „Církevní“ uskutečnila lovecká akce pořádaná Diecézními lesy Hradec Králové s.r.o. a Lesní správou Nasavrky, Lesy ...