Zprávy
7th Bře

2017

V průběhu roku 2016 došlo díky pokračujícímu vydávání majetku církevním právnickým osobám v královéhradecké diecézi k navýšení výměry spravovaných lesů. Ke konci roku jejich výměra přesáhla již 6 000 ...

2nd Led

2017

Dne 16. prosince 2016 se na lesním majetku biskupství královéhradeckého ve Vortové, uskutečnila naháňka na černou zvěř. Lovecká akce probíhala ve spolupráci dosavadního držitele honitby „Církevní“ lesní správy ...

13th Pro

2016

První prosincový den se v Arcibiskupském paláci v Olomouci uskutečnilo setkání církevních lesníků zaměřené na čerpání dotačních titulů a náhrad. Přítomni byli zástupci spravující lesní majetky všech ...

8th Lis

2016

Ve dnech 26. a 27. října se v Bílé v Beskydech sešli lesníci, kteří spravují církevní lesní majetky. Zastoupeni byli správci lesů jednotlivých diecézí a olomoucké kapituly, naši diecézi reprezentovali jednatel ...

8th Lis

2016

Začátkem měsíce října se zaměstnanci firmy DLHK s.r.o. zúčastnili dvoudenního semináře konaného v Krušných horách v blízkosti městečka Boží Dar. Tématem setkání byl vliv zvěře na lesní ekosystémy a ...

7th Zář

2016

Firma DLHK s.r.o. se hlásí k principům přírodě blízkého hospodaření na svěřeném lesním majetku. To znamená maximální využití přirozených přírodních procesů probíhajících v lesním prostředí. Avšak ...

5th Zář

2016

Diecézní lesy Hradec králové s.r.o. se v průběhu letošních prázdnin přesunuly do zrekonstruovaných prostor fary v Opatovicích nad Labem. Zde mají také od září svoje oficiální sídlo. Novým kancelářím firmy ...

1st Zář

2016

S platností od 1. 9. 2016 dochází ke změně sídla Diecézních lesů Hradec Králové s.r.o. Nová adresa pro veškerou korespondenci je: Pardubická 1, PSČ 533 45 Opatovice nad Labem. Ing. Pavel Starý jednatel

19th Srp

2016

V návaznosti na přednášky konané na ZŠ Chrast a ZŠ Rosice jsem byl požádán organizací České hasičské jednoty Hlinsko o přednášku na jejich táboře ve Svratouchu. Přednáška se konala 3.8.2016 v centru tábora ...

18th Srp

2016

Lesní cesty jsou považovány za účelové komunikace dělící se podle různých parametrů do čtyř kategorií (1L – 4L). V České republice je asi 160 tisíc km lesní dopravní sítě, z toho zhruba 47 tisíc km spadá do 1. ...