Zprávy
14th Zář

2021

V sobotu 21. srpna 2021 za příjemného a slunečného počasí proběhl již po čtvrté dětský den se zaměřením na les a myslivost. Pořadatelem akce je myslivecké sdružení Chrast – Skála z.s. ve spolupráci ...

5th Kvě

2021

Ve dnech 8. a 29. 4. letošního roku se zaměstnanci naší společnosti Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o. (DLHK) zúčastnili společné akce, při které zvelebovali areál v okolí vily Doubrava. Ten je ve vlastnictví ...

21st Led

2021

Společnost Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o. vyhlásila výzvu k podání nabídek k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zadavatel: Diecézní lesy Hradec Králové ...

11th Zář

2020

Malá poznámka na úvod. Tento článek byl vytvořen již před delší dobou a směřuje především k zásadám pěstování listnatých, především bukových porostů. Ve světle současné kůrovcové kalamity se může zdát ...

19th Úno

2020

Dne 12.2.2020 uspořádal náš lesník – Ing. Jan Svoboda v mateřské škole Svatopluka Čecha v Chrudimi besedu o lese. Pracovníci školy zajímavý program ocenili: Dobrý den, posílám títmo velké poděkování panu ing. ...

15th Led

2020

Dne 10.1.2020 uskutečnili pracovníci DLHK besedu v Mateřské škole Svatopluka Čecha v Chrudimi. Pedagogové mateřské školy návštěvu ocenili poděkováním:   Dobrý den, posílám poděkování za uskutečnění besedy ...

26th Lis

2019

V letošním roce se na okrese Chrudim uskutečnily dvě vrcholné kynologické akce. Tyto akce pořádal okresní myslivecký spolek ve spolupráci s MS Chrast – Skála z. s. a Diecézními lesy Hradec Králové s.r.o. za ...

27th Čvn

2019

Na neděli 23. 6. 2019 byl naplánován již třetí ročník dětského dne se zaměřením na les a myslivost. Pořadatelem akce je myslivecké sdružení Chrast – Skála z. s. ve spolupráci s Diecézními lesy Hradec Králové ...

20th Kvě

2019

Od přelomu loňského a letošního roku dochází k významným změnám v personální oblasti naší společnosti. Důvodem je zejména rostoucí objemem úkolů při správě svěřeného majetku. Od prosince 2018 nastoupil na ...

20th Kvě

2019

Společnost Diecézní lesy Hradec Králové je od dubna 2019 plnoprávným členem SVOL (Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR). Stalo se tak díky přijetí komory církevních lesů do sdružení na konferenci ...