Zprávy
22nd Čvn

2018

Lesnicko-myslivecký dětský den

Jako minulý rok, tak i letos se v neděli 17. 6.2018 uskutečnil v Chacholicích lesnicko-myslivecký dětský den. Pro děti a jejich rodiče, kteří dorazili k hájence Skála byly připraveny ukázky těžební techniky a pomůcek používaných při těžbě dřeva. Děti si mohli vyzkoušet lesnické a dřevařské nástroje, nahlédnout do lesnického traktoru, či si zkusit přibližování dřeva navijákem ovládaný rádiem. Následně absolvovali okruh lesem, kde bylo připraveno několik tématických stanovišť. Na nich si ověřili svoje znalosti o lese a lesní zvěři, procvičili svoji zručnost a obratnost a tříbily své smysly. Po návratu k hájence dostaly děti odměny za vykonanou cestu a mohly si prohlédnout ukázku mysliveckých trofejí. Součástí bylo i občerstvení v podobě opékaných špekáčků. Celá akce se velmi povedla a děti domů odcházely s tím, že prožily pěkný a naplněný den. Program zajišťovalo Myslivecké sdružení Chrast-Skála z.s. s Diecézními lesy Hradec Králové s.r.o. na lesním majetku Biskupství královéhradeckého.

Ing. Vojtěch Vencl

foto: Ing. Boris Tichý