Zprávy
21st Kvě

2018

Přestavby mladých jehličnatých porostů

Pracovníci DLHK s.r.o. se v rámci firemního vzdělávání pravidelně zúčastňují akcí, které se týkají lesnické praxe. Tentokrát navštívili seminář pořádaný pobočným spolkem České lesnické společnosti Pro Silva Bohemica Přestavby mladých jehličnatých porostů. Téma reaguje mimo jiné i na stav lesních porostů v důsledku probíhajících klimatických změn. Vzhledem k pracovnímu vytížení spojeném s odstraňováním škod v lese vzniklých při větrných kalamitách z počátku roku, se semináře zúčastnilo pouze pět zaměstnanců firmy. Jmenovitě Ing. Pavel Starý, Ing. Jaroslav Mrázek, Miroslav Vodehnal, Petr Hrnčíř a Ing. Vojtěch Vencl.

Na území Národního parku Šumava pro nás organizátoři této akce připravili bohatý program složený z přednášek a venkovních ukázek. Cíle přestavby je zde v mladých stejnorodých smrkových porostech vzniklých při větrných kalamitách, případně sekundárními biotickými činiteli, dosahováno metodou strukturního a účelového výběru s proměnlivou intenzitou. Znovu jsme se přesvědčili o tom, že cesta od pasečného způsobu hospodaření ke způsobu nepasečnému je tou cestou, kterou chceme jít i my při správě majetku patřící farnostem, kapitule a biskupství v královéhradecké diecézi a že i my se chceme naučit „umění využít tvořivých sil přírody“.

A jen tak na okraj. Cestou na seminář i při návratu domů jsme si v pomalu popojíždějících kolonách vozidel plných netrpělivých řidičů uvědomili, jak je vlastně každodenní chůze lesníků sněhem, ostružinami, v mraze i ve vedru, paradoxně krásnou činností.

Ing. Jaroslav Mrázek – lesnický úsek 02