Zprávy
21st Kvě

2018

Okresní kolo soutěže o Zlatou srnčí trofej proběhlo opět ve Vilémově

V neděli 22. 4. 2018 se uskutečnil pod záštitou OMS Havlíčkův Brod jubilejní 10. ročník okresního kola soutěže o Zlatou srnčí trofej, za nádherného počasí, jak jinak než v pěkném prostředí zámku ve Vilémově a v jeho přilehlé zahradě. Celkem se zúčastnilo 50 dětí z okresu Havlíčkův Brod, ve kterém myslivecké spolky organizují celkem 6 mysliveckých kroužků a to ve Vilémově, Dlouhé vsi, Havlíčkové Borové, Skryjích, Malči a Květinově. Děti byly rozděleny do dvou věkových kategorii a to do kat. A 6-10 let (20 dětí) a kat. B 11-15 let (30 dětí). Po zahájení soutěže odtroubením na lesnice v podání trubačů z Liščího vršku v čele s Ing. Miloslavem Ulrychem, čekala v zámecké zahradě stezka, na které děti měly popisovat parohy, poznávat listy a pupeny stromů a keřů, zoologie, určit stopy zvěře, lovecké psy, popsat zvěř mysliveckou mluvou a na závěr stezky byla střelba se vzduchovky na terč. Soutěž byla doplněna o písemný test zaměřen na znalosti z myslivosti, který připravil Ing. Ervín Hausvater z OMS Havlíčkův Brod za kulturně-propagační komisi a byl přítomen při zahájení, kterého se zúčastnila i paní místostarostka městyse Vilémova Lenka Homolková a zároveň přivítala soutěžící a jejich doprovod. Zároveň tak učinila ředitelka zámku ve Vilémově Ing. Vladimíra Rubinsteinová. Poctil nás návštěvou i člen Řádu Sv. Huberta pan Jan Rolinek, který se stal i zkušebním komisařem a při vyhodnocení předával dětem diplomy. Celou soutěž řídil a dohlížel na regule ředitel soutěže Ing. Petr Smutný. Jinak patří velký dík všem sponzorům za věcné a peněžité dary, zkušebním komisařům z řad myslivců MS Vilémov – Hostovlice, lesního personálu zámecké lesní správy – asistentce Elišce Kuchaříkové a lesnímu správci Pavlu Kadlecovi, personálu zámecké kuchyně, který nám připravil občerstvení během celého dne včetně oběda ve formě podávání výborného kančího guláše, který připravili myslivci z MS Vilémov- Hostovlice v čele s Martinem Handlířem. Zvláštní poděkování patří všem vedoucím kroužků v našem okrese, kteří tuto soutěž zorganizovali a že se věnovali a připravili děti na tuto soutěž a tím přispěli ke zdárnému konci. Myslivosti a mysliveckým kroužkům zdar!

Za kroužek při MS Vilémov – Hostovlice A. Kronovit