Zprávy
15th Led

2018

Naháňka ALSOL

O tom, že by měla být myslivost nedílnou součástí hospodaření s lesem, není potřeba diskutovat. Vždyť i samotná definice říká, že myslivost je soubor činností prováděných v přírodě (v lese) ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému. Každý vlastník lesa nebo lesní hospodář se snaží nastolit soulad mezi lesnickým a mysliveckým hospodařením. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. proto na lesních majetcích, které obhospodařují, provozují myslivost v několika honitbách ve své režii.

Zástupci firmy Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o. Ing. Vojtěch Vencl a Ing. Jaroslav Mrázek velice rádi přijali pozvání na loveckou akci, naháňku na černou zvěř, pořádanou dne 8. 12. 2017 v honitbě Zámeček patřící olomouckému arcibiskupství. Akce byla perfektně připravena a organizována. Na začátku si každý účastník vylosoval svoje lovecké místo a obdržel mapku se zákresem loveckých míst a se zákresem směru pohybu kolegů, kteří procházeli lečí. Po zahájení, které provedli zástupci vedení společnosti, určení závodčí rozvezli lovce na lovecká místa a podali jim poslední podrobné instrukce. Jako výsledek takto dobře odvedené práce bylo na výřadu 30 ks zvěře černé a 8 ks holé zvěře dančí. Zde byla důstojně vzdána i poslední pocta ulovené zvěři a předání úlomků úspěšným lovcům. Celý den provázela velice přátelská atmosféra a profesionální přístup personálu i loveckých hostů.

Proto ještě jednou děkujeme za pozvání a provoláváme „Myslivosti zdar!“

Ing. Jaroslav Mrázek