Zprávy
8th Led

2018

Lovecká akce v honitbě Církevní

Již tradičně se dne 6. prosince 2017 na lesním majetku královéhradeckého biskupství v honitbě „Církevní“ uskutečnila lovecká akce pořádaná Diecézními lesy Hradec Králové s.r.o. a Lesní správou Nasavrky, Lesy České republiky s.p. – naháňka na černou zvěř.

Nástup a přivítání proběhlo na prostranství před biskupskou myslivnou, kde jednatelé obou pořádajících firem přivítali zúčastněné hosty – střelce i honce a popřáli příjemný lovecký zážitek.

Následoval přesun do lesních porostů, kde proběhly celkem 3 leče, mezi kterými bylo pro účastníky naháňky připraveno chutné občerstvení.

Po dohledání a ulovení posledního kusu černé zvěře se všichni přesunuli zpět k myslivně, a na společném nástupu a výřadu ulovené zvěře mohli zhodnotit, jak úspěšný dnešní lov byl: celkem bylo sloveno 10 kusů černé zvěře.

Celou povedenou akci zakončilo společné posezení – poslední leč v nedaleké obci Studnice.

Všem patří velký dík za spoluúčast na úspěšné lovecké akci – střelcům, honcům ale i jejich čtyřnohým pomocníkům.

 

Ing. Vojtěch Vencl