Zprávy
29th Lis

2017

VZ Ohařů – OMS Chrudim

 

Ve dnech 16. a 17. září 2017 proběhly v honitbách obhospodařovaných mysliveckými spolky Vestec a Chrast – Skála všestranné zkoušky ohařů pořádané okresním mysliveckým spolkem Chrudim. Jsou to regionální nejvyšší zkoušky pro ohaře, kde se prokazuje všestranná lovecká upotřebitelnost na poli, vodě a v lese.

V sobotu byla hodnocena práce v poli (MS Vestec) a na vodě (MS Chrast – Skála) v okolí Horeckého rybníka. V neděli se dále pokračovalo prací v lese, která probíhala na lesních pozemcích ve vlastnictví Biskupství Královéhradeckého, obhospodařovaných Diecézními lesy Hradec králové s.r.o.. Právě jednatel této společnosti ing. Pavel Starý spolu s ředitelem zkoušek Mgr. Bc. Františkem Stejskalem, hlavním rozhodčím panem Kratochvílem a místně příslušným lesníkem – zaměstnancem DLHK, s. r. o. ing. Janem Svobodou, který byl zároveň správcem lesních prací veškeré účastníky přivítal a popřál nezbytné zkouškové štěstí pro předvedení psů.

Celkem nastoupilo 12 psů v zastoupení plemen 3 němečtí krátkosrstí ohaři, 3 maďarští krátkosrstí ohaři, 2 krátkosrstí a 1 dlouhosrstý výmarský ohař a po jednom zástupci českého fouska, irského setra a pointra. Uspělo 11. O výborné připravenosti svědčí skutečnost, že neuspěl pouze jeden a i celkový bodový zisk jednotlivých účastníků byl vysoký. O celkovém pořadí rozhodovaly drobnosti.

Za zmínku stojí i skutečnost, že první 4 pejsci splnili limit více jak 480 bodů, který je podmínkou pro účast v nominační soutěži na memoriál Richarda Knolla a poté i Memoriál Karla Podhajského, což jsou nejvyšší zkoušky, které může ohař v ČR absolvovat. Celkově byly VZ hodnoceny velice kladně ať již ze strany vůdců, tak i v závěrečném zhodnocení hlavního rozhodčího, který zhodnotil jak výběr lokalit, připravenost psů tak i celkovou přípravu VZ jako zdařilou.

Ing. Pavel Starý – jednatel

Zkoušky ohařů