Zprávy
28th Lis

2017

Výjezdní porada 4. 5. 2017 – VP Opuky

Na další z řady akcí na téma „Kácení bez pasek“ se naši zaměstnanci zúčastnili výjezdní porady pořádané na výzkumné ploše Opuky dne 4. 5. 2017. Odborný patronát nad touto akcí převzali a průvodci nám byli Ing. Ladislav Šimerda Ph.D., ředitel Správy lesů KCM a Ing. Jiří Souček Ph.D., pracovník VÚLHM Opočno.

Naši průvodci nás seznámili s celou historií tohoto objektu a s poznatky, které vyvodili z měření prováděných od roku 1938 do nedávné doby.

Oběma kolegům tímto za velice poutavé a zajímavé vyprávění děkujeme.

Ani na dalších našich výjezdních poradách neopustíme téma nepasečného hospodaření, které je filozofii naší firmy tak blízké.

Ing. Jaroslav Mrázek, lesní úsek Náchod

Porada Opuky