Zprávy
23rd Čvn

2017

Myslivecký dětský den 10.6.2017 Chacholice

Diecézní lesy Hradec Králové a Myslivecké sdružení Chrast – Skála uspořádaly 10.6.2017 akci s názvem Myslivecký dětský den. Jako místo konání se nabízela hájenka v Chacholicích.

Pořadatelé pro všechny návštěvníky připravili naučnou poznávací stezku, na které si děti osvojily spoustu nových znalostí. Po získání účastnického listu u stolu prezence vyrazilo na cestu během odpoledne na 40 dětí s rodiči, ale i někteří zvědaví kolemjdoucí z řad dospělých. V začátku trasy si všichni zúčastnění vyzkoušeli práci lesníka – měřicí pomůcky, odhad stáří stromů i kubatury. Na dalším lesním stanovišti čekaly edukativní předměty ve formě puzzle lesních rodinek a stromů s jejich plody. Nejoblíbenější zastávkou se stala bezpochyby střelnice, kde děti střílely na stacionární i pohyblivé terče. U dalšího stolečku se myslivci snažili ověřit znalost zvěře, která se pohybuje po našich honitbách. Za odměnu si mohly děti vyzkoušet lezení po lanech a pocitový chodníček, kde bosí procházeli po kůře, borových šiškách, kamíncích a mechu. Tato atrakce sklidila velký úspěch a někteří účastníci si ji prošli vícekrát. Po získání informací z předchozích úkolů bylo jednoduché rozpoznat stopy zvěře a plody stromů, a tak se děti mohly pustit do předposledního úkolu a tím bylo házení míčku na cíl a skákání v pytli. V zahradě hájenky pak členové sdružení připravili malou přehlídku trofejí, přednášku o krmivech a péči o zvěř. Pan Křepelka umožnil dětem prohlídku vyvážecího traktoru, včetně názorné ukázky. Za odměnu děti získaly drobné dárky a na připravených ohních opekly špekáčky. Všichni zúčastnění i pořadatelé odcházeli s úsměvem na rtech a proto je tato akce hodnocena jako úspěšná a pořadatelé se neváhají pustit do podobné i příští rok.

Velký dík patří i sponzorům: MS Chrast – Skála, LČR, s. p. LS Nasavrky, Ing. Meduna – pila Šiškovice, Město Chrast, Save CZ Hlinsko, ČMMJ, paní Hanušová, pan Pilař a pan Křepelka.

Ing. Jan Svoboda

lesnický úsek Chrast