Zprávy
26th Kvě

2017

Přípravné a pomocné dřeviny – šance pro obnovu lesů po kalamitách

V polovině měsíce května se lesníci Diecézních lesů Hradec Králové s.r.o. v rámci svého vzdělávání zúčastnili akce pobočného spolku Pro Silva Bohemica České lesnické společnosti, který byl organizován na Lesní správě Město Albrechtice, státního podniku Lesy České republiky.

Dvoudenní seminář nazvaný „Přípravné a pomocné dřeviny – šance pro obnovu lesů po kalamitách“ obsahoval dvě části – několik bloků přednášek a venkovní exkurzi po lesních porostech.

Jednotlivé přednášky se věnovaly mimo jiné chřadnutí a usychání smrku na severní Moravě, ekonomickým dopadům této kalamity, obnově kalamitních holin s použitím přípravných pionýrských dřevin a jejich vývoji, obecně postavení pionýrských dřevin v lesnictví, možnostem produkce břízy včetně jejích nedřevních produktů.

Venkovní exkurze probíhala na revíru Janov, který je typickou ukázkou chřadnutí a rozpadu smrkových porostů. Účastníci byli seznámení s historií chřadnutí lesů, zpracováním kalamity a hlavně s postupem následné obnovy porostů. Počítá se s využitím přípravných dřevin v horní etáži (bříza, modřín, jeřáb), umělou obnovou – melioračních a zpevňujících dřevin (na konkrétní ploše dub, douglaska, lípa; pod clonou obvykle buk a jedle) a přirozenou obnovou smrku, modřínu, jeřábu, olše a břízy. Při konkrétních ukázkách probíhala diskuse jak, a zda je možné prostřednictvím struktury porostů dosáhnout jejich diferenciace a především všech požadovaných cílů.

Celé setkání mělo za cíl zdůraznit efektivitu přípravných dřevin (nejen při kalamitách), které by měly pomoci zajistit trvale udržitelné plnění všech funkcí lesů prostřednictvím bohatě strukturovaných, druhově, věkově, rozměrově i prostorově pestrých lesů s maximálním využitím přirozených procesů.

Ing. Vojtěch Vencl