Zprávy
7th Bře

2017

Zřízení nového lesnického úseku

V průběhu roku 2016 došlo díky pokračujícímu vydávání majetku církevním právnickým osobám v královéhradecké diecézi k navýšení výměry spravovaných lesů. Ke konci roku jejich výměra přesáhla již 6 000 ha a v průběhu roku letošního by měl být vydán zbytek majetku. Proto diecézní lesy přistoupily k organizační změně a zřídily s platností od 1. ledna 2017 další lesnický úsek. V oblasti vikariátu Trutnov a severní části vikariátu Náchod, především na Broumovsku vznikl úsek 08 Trutnov, který bude zároveň spravovat také lesy kapituly. Lesníkem, který bude mít zdejší lesy na starosti, byl ustanoven pan Petr Hrnčíř. Zároveň se vznikem nového lesnického úseku došlo k úpravě výměry spravovaných lesů ostatních úseků.

Ing. Pavel Starý

jednatel