Zprávy
13th Pro

2016

Setkání církevních lesníků v Olomouci: dotační tituly a náhrady

První prosincový den se v Arcibiskupském paláci v Olomouci uskutečnilo setkání církevních lesníků zaměřené na čerpání dotačních titulů a náhrad. Přítomni byli zástupci spravující lesní majetky všech diecézí a zúčastnili se i někteří další hosté z jiných církevních subjektů.

Během setkání proběhlo představení jednotlivých hospodařících organizací a zhodnocení dosavadních zkušeností s čerpáním dotací.

Následovala diskuze o možné spolupráci v této oblasti, ve které byl podpořen návrh na další setkávání a sdílení zkušeností.

Ing. Vojtěch Vencl