Zprávy
8th Lis

2016

V Beskydech se sešli správci církevních lesů

Ve dnech 26. a 27. října se v Bílé v Beskydech sešli lesníci, kteří spravují církevní lesní majetky. Zastoupeni byli správci lesů jednotlivých diecézí a olomoucké kapituly, naši diecézi reprezentovali jednatel Diecézních lesů Hradec Králové s.r.o. Ing. Pavel Starý a jeho zástupce Ing. Radek Šichan. Hostitelem byly Biskupské lesy Ostrava. První den byl věnován především předávání zkušeností s hospodařením v převzatých lesích a informování o problémech, které je provází. Jednání pozdravil i generální vikář ostravsko-opavské diecéze Mons. Mgr. Martin David. Zástupci biskupských lesů deklarovali jak ze strany vlastníka, tak ze své strany silný důraz na sociální aspekt lesnického hospodaření. V oblasti Beskyd je práce v lesích významným zdrojem pracovních příležitostí.

Druhý den byl ve znamení exkurze po lesních porostech. Účastníci byli seznámeni se způsoby lesnického hospodaření ve východní oblasti Beskyd při hranici se Slovenskem – v tzv. Zadních horách. Smyslem setkávání je nejen vzájemná výměna informací a spolupráce, ale i posilování profesní sounáležitosti.

Ing. Pavel Starý