Zprávy
19th Srp

2016

Přednáška o lese na táboře ve Svratouchu

V návaznosti na přednášky konané na ZŠ Chrast a ZŠ Rosice jsem byl požádán organizací České hasičské jednoty Hlinsko o přednášku na jejich táboře ve Svratouchu. Přednáška se konala 3.8.2016 v centru tábora uprostřed přírody. Děti měly možnost vyzkoušet si lesnické měřičské pomůcky a pomůcky zapůjčené Lesní správou Nasavrky – puzzle s obrázky zvířat, stromů; a další předměty lesnické pedagogiky včetně vzduchovkové střelnice.

Vzhledem k projevenému zájmu dětí, počtu dotazů a praktických ukázek trofejí, měřidel, i možnosti učení se hravou formou, hodnotím akci jako zdařilou. Zároveň chci poděkovat Lesní správě Nasavrky za možnost vypůjčení uvedených předmětů.

Ing. Jan Svoboda

lesnický úsek 06, Chrast

O přednášce Ing. Jana Svobody nám napsala také hlavní vedoucí tábora ve Svratouchu, paní Alena Unčovská:

„Česká hasičská jednota Hlinsko každoročně pořádá sportovní hasičský tábor pro desítky dětí z celé České republiky. Vzhledem k dlouhodobě klesajícímu zájmu dětí o přírodu jsme v letošním roce požádali Vašeho zaměstnance, pana Ing. Jana Svobodu, o spolupráci, zpestření programu a osvětu v oboru lesnictví a myslivosti.

Pan Svoboda naše pozvání přijal a dne 3.8.2016 navštívil náš tábor ve Svratouchu, kam s sebou přivezl zodpovědně připravenou prezentaci nejen o práci lesníka, ale také o našich lesích a přírodě všeobecně. Naši svěřenci byli od první chvíle zaujati výkladem, zahrnovali přednášejícího dotazy týkající se zejména práce v lese a volně žijící zvěře. Dětem bylo umožněno prohlédnout si pomůcky, se kterými lesník denně pracuje, vyzkoušet si je, což dětem pomohlo pochopit smysl jeho práce. Při práci s edukativními předměty, které panu Svobodovi zapůjčila Lesní správa Nasavrky, si táborníci osvěžili znalosti týkající se jednotlivých dřevin, jejich pěstování a těžby.

V druhé části přednášky se pan Svoboda věnoval myslivosti a péči o zvěř. Ukázal dětem, s jakými druhy zvěře se mohou v lese setkat, jak se o ně pečuje, představil význam lovectví a v rámci toho si děti mohly vyzkoušet střelbu vzduchovkou na stacionární i pohyblivé terče.

Přijměte, prosím, poděkování za znalosti, které si naši malí táborníci odvezli domů, za ochotu náš tábor navštívit a zejména za to, že přednáška v dětech probudila zájem o přírodu kolem nás.

Níže posílám pár fotografií z akce. Těšíme se na další vzájemnou spolupráci.“

Tolik citace z děkovného dopisu paní Aleny Unčovské, hlavní vedoucí tábora.

 

Zde jsou fotografie z akce:

img_1477

img_1478

img_1480