Zprávy
7th Zář

2016

Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví

Firma DLHK s.r.o. se hlásí k principům přírodě blízkého hospodaření na svěřeném lesním majetku. To znamená maximální využití přirozených přírodních procesů probíhajících v lesním prostředí. Avšak z různých důvodů se může stát, že při obnově lesa není možno využít zmlazení lesních dřevin pod mateřským porostem. Například při výsadbě na plochách vzniklých nahodilou těžbou nebo při vylepšování nezajištěných kultur, je nutné využít i umělou obnovu lesa pomocí sadebního materiálu vypěstovaného v lesních školkách.

Odborný seminář – Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví, pořádaný Sdružením lesních školkařů ČR, z. s. má za úkol formou příspěvků pracovníků ze školkařských provozů, z lesnického výzkumu a z lesnické praxe, seznámit vlastníky lesa se způsoby skladování sadebního materiálu lesních dřevin a manipulací s ním. Dále také s výhodami a nevýhodami různých termínů provádění zalesňovacích prací a v neposlední řadě i s druhy sadebního materiálu, které jsou nabízeny na trhu v ČR.

Seminář byl zakončen exkurzí do areálu firmy Lesoškolky s.r.o. v Řečanech nad Labem. Zde měli účastníci možnost se seznámit se sortimentem sadebního materiálu produkovaného touto firmou a také s jejím technickým zázemím a vybavením.

Ing. Jaroslav Mrázek

lesnický úsek 02, Náchod

2 Pomůcky pro zalesňovací práce

3 Sortiment SMLD

4 Vekoobjemové kontejnery na SMLD

5 Stroje využívané v lesoškolkách

6 Balička prostokořeného SMLD

7 Prostory klimatizovaného skladu