Zprávy
18th Srp

2016

Úprava lesních cest technologií KIRPY

Lesní cesty jsou považovány za účelové komunikace dělící se podle různých parametrů do čtyř kategorií (1L – 4L). V České republice je asi 160 tisíc km lesní dopravní sítě, z toho zhruba 47 tisíc km spadá do 1. a 2. třídy, 42 tisíc km do 3. třídy a 72 tisíc km do 4. třídy. Primárně slouží lesnímu hospodáři k obhospodařování lesního majetku, ale také i ostatním návštěvníkům lesa. Možnosti a režim užívání lesních cest je regulován zákonem č. 289/95 Sb.

Výběr technologie výstavby a údržby lesních cest ovlivňuje mnoho faktorů. Mezi ty nejdůležitější patří jejich plánovaný způsob a časnost využití, přírodní a půdní poměry v dané lokalitě, sklon terénu, nadmořská výška atd. Jako vše v lidském životě, tak i budování a údržba lesních cest, prochází určitým vývojem. Technika sloužící k těmto účelům a samotné technologické postupy se s ohledem na zkušenosti firem a lidí zabývajících se touto problematikou zdokonalují. Pro seznámení široké lesnické veřejnosti s jednou z mnoha technologií uspořádala firma POPR s.r.o. ve spolupráci s LČR, LS Loučná nad Desnou, předváděcí akci technologie KIRPY, metody výstavby, oprav a rekonstrukce lesních cest. Akce se konala v překrásné lokalitě Dlouhé stráně za téměř ideálního počasí. Pracovníci firmy POPR s.r.o. všechny zúčastněné postupně seznámili s výrobní činností firmy, s teoretickými východisky použitými při technologii KIRPY a s jejími ekonomickými aspekty. Následovaly praktické ukázky všech fází technologie na zhruba padesátimetrovém úseku rekonstruované cesty postupně prokládané výkladem Ing. Vladimíra Pražáka.

Zaměstnanci DLHK s.r.o. Ing. Pavel Starý a Ing. Jaroslav Mrázek se i s ostatními účastníky shodli na tom, že předváděcí akce měla velice vysokou úroveň a také na tom, že předvedená technologie je do budoucna využitelná i na lesním majetku svěřeném do péče firmě DLHK s.r.o.

Ing. Jaroslav Mrázek

lesnický úsek 02, Náchod

IMG_0146  Místo akce

IMG_0155  Narušení a rozrytí vozovky

IMG_0159  Velikost kamenů před drcením

IMG_0165 Drcení, promíchání a třídění rozryté vrstvy

IMG_0168  Velikost kamenů po drcení

IMG_0174  Úprava profilu cesty

IMG_0178  Hutnění vozovky

IMG_0184  Výsledek po dokončení všech fází

IMG_0188  Panoráma