Zprávy
17th Čvn

2016

Do lesa s lesníkem

Dne 24.5.2016 se v rekreačních lesích Podhůra, nedaleko Chrudimi, uskutečnila akce „Do lesa s lesníkem“. Akce byla pořádána organizacemi Nadace dřevo pro život, Pilou Šiškovice a Městskými lesy Chrudim s.r.o. ve spolupráci s lesními pedagogy z okolních majetků a studenty České lesnické akademie Trutnov. Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o. byly zastoupeny lesním pedagogem Ing. Vojtěchem Venclem.

Lesníci přivítali celkem 93 dětí ze základní školy v Heřmanově Městci. Na žáky 4. a 5. tříd čekalo šest stanovišť s lesnickou tématikou. Školákům byl názornou a zábavnou formou ukázán růst a vývoj stromů, resp. lesa od jeho vzniku, až po konečné zpracování dřevní hmoty.

Na prvním stanovišti si žáci mohli pomocí sekeromotyky vlastnoručně vysadit sazeničky lesních dřevin. Dozvěděli se v jaké sponu a proč se různé dřeviny vysazují, nebo se napomáhá přirozenému zmlazení. Další zastávka byla věnována výchově mladých porostů a vyznačování těžeb v probírkách. Děti zde měly možnost formou hry se vžít do práce lesníka a zkusit si vyznačit probírku; poté jim bylo vysvětleno, které stromy se musí odstranit a proč. Následující stanoviště se věnovalo myslivosti, která velmi úzce souvisí s lesnickou činností. Žáci si mohli prohlédnout jelení a daňčí shozy, myslivecký roh zvaný lesnice i živého dravce. Na dalším stanovišti, které bylo věnováno technice měření stromů, dostali žáci průměrky, dálkoměry a výškoměry a s těmito pomůckami se prakticky cvičili, jak měřit okolní stromy a odvozovat další veličiny. Předposlední stanoviště zasvětilo děti do těžby a přibližování dřeva. Dřevorubec jim předvedl svoji výstroj a pomůcky a pozorné posluchače seznámil s postupem kácení a zpracování stromu. Následovalo přiblížení kmene koněm, které se dětem obzvlášť líbilo. Na posledním stanovišti, pod patronací pily Šiškovice, bylo dětem sděleno a ukázáno, co se s dřívím děje na pile a jak je dále zpracováváno. Pracovníci pily připravili demontovanou dřevěnou lavičku, kterou měli žáci společně sestavit a sešroubovat. Po splnění úkolů na všech stanovištích čekalo na všechny účastníky sladké překvapení v podobě koláčů.

Po skončení akce zavládla spokojenost na obou stranách: lesní pedagogové byli potěšeni zájmem dětí a žáci byli rádi, že opustili školní lavice a mohli vyjít do lesa a doslova vlastníma rukama si osahat les a mnohé lesnické činnosti. Akce „Do lesa s lesníkem“ tak naplnila jedno z hesel lesní pedagogiky: Vnímat les všemi smysly.

 Ing. Vojtěch Vencl

adjunkt

http://www.drevoprozivot.cz/novinky/do-lesa-s-lesnikem/do-lesa-s-lesniky-zavitaly-deti-z-chrudimi