Zprávy
11th Kvě

2016

Soutěž o Zlatou srnčí trofej ve Vilémově

V neděli 1. května 2016 se v krásném prostředí zámku ve Vilémově konal již 8. ročník okresního kola soutěže „Zlatá srnčí trofej“. Tato soutěž je pořádána Okresním mysliveckým spolkem Havlíčkův Brod ve spolupráci se zámkem Vilémov, MS Vilémov-Hostovlice a vedoucími kroužků pracujících v okrese Havlíčkův Brod. Jedná se o soutěž pro děti, které mají zájem o přírodu, myslivost a o dovednosti a znalosti, které s nimi souvisejí. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích: kategorie mladších (A) od 6 do 10 let a starších (B) od 11 do 15 let.

Soutěžící postupně podle skupin plní úkoly na tematických stanovištích, kde se jim přidělují body podle správnosti odpovědí. Jedná se například o poznávání rostlin a dřevin, stop různých druhů zvěře, paroží zvěře, plemen loveckých psů, mysliveckou mluvu, střelbu ze vzduchovky na terč a další úkoly.

Druhou částí soutěže je vyplnění písemného testu, který obsahuje otázky na téma myslivosti, znalostí o přírodě a ochraně přírody.

Do letošního ročníku se zapojila také naše firma Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o. a to formou finanční podpory soutěže a také účastí mezi zkušebními komisaři.

Skutečnost, že letošní ročník byl již v pořadí osmý a také rekordní co do účasti soutěžících (kategorie A 26 a kategorie B 20 soutěžících), svědčí o tom, že mezi dětmi je o přírodu a myslivost zájem. Potvrzují to i velmi dobré výsledky soutěžících.

Martin Handlíř

lesnický úsek 04, Chrudim

016

020

031

035 – kopie

021