Zprávy
10th Kvě

2016

Exkurze v Retzu

Dne 28. 4. 2016 využili pracovníci naší firmy, jako jedni z mnoha dodavatelů dřevní hmoty, pozvání pana Ing. Ernsta Schlögla k návštěvě dřevozpracujícího podniku v rakouském Retzu, patřící pod Holzindustrie Maresch GMBH. Na organizaci této akce se také nemalou měrou podíleli zaměstnanci akciové společnosti Wood & Paper, konkrétně Ing. Jan Holešovský a Ing. Lenka Bartušková.

Sraz byl naplánovaný na 12. hodinu v malebném příhraničním městečku Nový Šaldorf, známém produkcí lahodných vín. Po obědě se kolona vozidel vydala přes hranice s Rakouskem do několik málo kilometrů vzdáleného Retzu. Přímo na místě se naší výpravy ujali zaměstnanci Holzindustrie Maresch GMBH, kteří nás postupně prováděli jednotlivými sekcemi provozu od přejímky, zpracování pilařské kulatiny až po konečnou expedici řeziva. Vzhledem k poloze pily nedaleko hranic jsou zaměstnáni na různých pozicích ve značné míře také pracovníci z České republiky. Díky této skutečnosti jsme podrobné informace a odpovědi na všetečné otázky dostávali v našem rodném jazyce. Hlavním přínosem této návštěvy byla pro naše zaměstnance možnost nahlédnout pod ruce operátorovi třídící linky na přejímce, který do jednotlivých jakostí zařazoval dodávku dříví z lesnického úseku 01 Jičín, dopravené do Retzu po železnici v den naší návštěvy.

Diskuse na odborná témata i neformální setkání za aktivní účasti pana Schlőgla pokračovaly i večer, tentokrát opět na území ČR a to až do nočních hodin.

Velice nás potěšilo, jak laskavého přijetí se nám dostalo, i když se v celkovém množství od nás dodávané dřevní hmoty, která se v tomto podniku zpracovává, řadíme spíše mezi menší společnosti.

 

Ing. Jaroslav Mrázek

lesnický úsek 02, Náchod

IMG_9600

IMG_9658

IMG_9609

IMG_9614

IMG_9617

IMG_9620

IMG_9628

IMG_9638

IMG_9655

IMG_9673