Zprávy
2nd Kvě

2016

Spolupráce s lesníky v zahraničí

Ve dnech 11. – 14. 4. 2016 se zástupce DLHK Ing. Jaroslav Mrázek spolu s dalšími provozními lesníky a pracovníky lesnického výzkumu zúčastnil Výměny expertů: Německo & Česká republika, která je pořádána v rámci projektu In-Tree. Tento projekt je financován německým spolkovým Ministerstvem zemědělství a potravinářství a je koordinován Evropským lesnickým institutem, konkrétně týmem středoevropské kanceláře EFICENT ve Freiburgu (SRN).

Cílem této akce je přenos znalostí a zkušeností na základě konkrétních ukázek hospodaření a pěstebních systémů v lesích v jiných regionech a zemích.

Naše firma se jako správce lesů, patřících církevním subjektům v královéhradecké diecézi, hlásí k principům hospodaření, které maximálně využívají a podporují přirozené přírodní procesy probíhající v lesním ekosystému. Proto pořádaná akce, zaměřená zejména na ukázky hospodaření vedoucí ke zvýšení rozmanitosti porostní struktury lesa a k navýšení biodiverzity pomocí cílených jemných pěstebních postupů u introdukovaných, ale i domácích druhů dřevin, byla obrovským přínosem.

Velký dík za pozvání patří především koordinátorům této akce a to Dr. Lucii Vítkové, EFICENT a Ing. Pavlu Bednářovi, AV ČR.

Ing. Jaroslav Mrázek

lesnický úsek 02, Náchod

IMG_0004

Foto 1: Steigerwald, Ebrach – ukázka výběru stromů a ponechání korun vytěžených stromů v porostu za účelem zvýšení biodiverzity (Lesní státní podnik Bavorsko).

 

IMG_0031

Foto 2: Kirchzaten – hospodaření s jedlí v Baden-Württembergu.

 

IMG_0134

Foto 3: Hospodaření s douglaskou (Městský les Freiburg).

 

20160414_104643

Foto 4: Ukázka invazivního šíření douglasky do dubových porostů (Městský les Staufen).

 

Group photo (L.Vitkova)

Foto 5: Pořadatelé a účastníci akce.