Zprávy
18th Dub

2016

Beseda o lese na ZŠ v Rosicích

V pondělí 4. dubna 2016 zamířil do naší školy pracovník Diecézních lesů Hradec Králové s.r.o., lesník, Ing. Jan Svoboda, aby dětem ze 3., 4., 5., 6. a 7. třídy řekl o způsobu hospodaření v lesích, a co všechno práce lesníka obnáší. Děti měly možnost prohlédnout si přinesené exponáty zvířátek, vyčiněné kůže, sbírku letorostů, herbáře s lesními dřevinami a jiné. Samozřejmě zbyl prostor na dotazy a některé děti toho využily a ptaly se na nejrůznější věci. Za přínosnou přednášku děkujeme!

Mgr. Kateřina Drábková

koordinátorka EVVO, učitelka P, Ch, Vz, Tv

Základní škola, Rosice, okres Chrudim

Rosice 97, 538 34 

DSC03412

DSC03440

DSC03441