Zprávy
19th Úno

2016

Beseda o lese na ZŠ Chrast

Ve dnech 16. a 17. února 2016 se v chrastecké základní škole uskutečnila již po šesté beseda o lese. Tradičně se této akce účastnili žáci šestých tříd, v letošním roce byli nově pozváni také žáci třetích, čtvrtých a pátých ročníků. Vzhledem k celkovému počtu téměř 250 žáků byla beseda rozdělena do tří dvouhodinových bloků a zároveň do dvou dnů. Besedy se ujal Ing. Jan Svoboda, který dříve zastával funkci revírníka lesní správy Nasavrky a v současné době je lesníkem Diecézních lesů Hradec Králové s.r.o. Jeho revír, respektive lesnický úsek, se nachází právě v okolí města Chrast.

Předmětem besedy bylo uvedení do problematiky lesa, lesního hospodaření, myslivosti a věcí s tím souvisejících. Žáci byli také seznámeni se zásadami správného a slušného chování v lese, měli možnost si prohlédnout a vyzkoušet pomůcky pro lesnickou praxi, jako např. průměrku, pásmo, laserový dálkoměr. Dále byly k vidění vyčiněné kožešiny lesní zvěře, shozy paroží, lovecké zbraně a sbírky letorostů, listů, semenáčků a semen lesních dřevin.

Vzhledem k množství dotazů a potlesku po každé přednášce lze usuzovat, že beseda byla užitečným doplněním výuky a příjemným zpestřením školní docházky.

Na duben je u příležitosti „Dne Země“ plánována pro žáky šestých tříd venkovní procházka s názvem „S lesníkem do lesa“. Letos ji připravují zaměstnanci Diecézních lesů ve spolupráci s kolegy z lesní správy Nasavrky (LČR, s. p.).

Ing. Jan Svoboda

lesnický úsek Chrast u Chrudimi

DSCF5505

DSCF5506

DSCF5507

DSCF5509

DSCF5511