Zprávy
2nd Úno

2016

Rok 2015 byl rokem naplno rozběhnutých restitucí

Rok 2015 znamenal pro mnohé nové vlastníky a správce restituovaných lesů faktický začátek intenzivního hospodaření v lesích se vším, co k tomu patří. Proto se v časopise Lesnická práce po necelém roce objevuje znovu toto téma. V anketě únorového čísla (2/2016) byl osloven i jednatel Diecézních lesů Hradec Králové s.r.o., Ing. Vlastimil Brukner, a dotázán na rozsah a stav navráceného majetku, na to, co především bylo náplní jejich práce v roce 2015 a co je čeká v roce letošním.

 

Rok 2015 byl rokem naplno rozběhnutých restitucí, fyzického přejímání lesních pozemků a komunikací s příslušnými lesními správami LČR, s. p. Ke konci roku máme převzato 90 % požadovaných pozemků a je předpoklad, že do 31. 3. 2016 se dostaneme na 99 %. Drobnosti v navracení se budou určitě řešit po celý rok 2016.

Po převzetí majetků a jejich zapsání do katastru nemovitostí uzavírají Diecézní lesy Hradec Králové, s. r. o., pachtovní smlouvu s příslušným církevním subjektem a začínají lesnicky hospodařit. Na to dále navazuje komunikace s lesními správami o předání digitálních dat LHP a LHO a pověřenou obcí výkonem státní správy v oblasti lesním zákonem stanovených povinností vlastníka (pachtýře) lesa.

V roce 2015 jsme žili běžným chodem firmy, nastavováním vnitrofiremních předpisů, vyjadřováním k lesním hospodářským osnovám, přípravami nových lesních hospodářských plánů, dotacemi, vyjadřováním se k plánům péče, přijímáním nových THP (lesníků), dalších pracovníků apod. Šlo tedy o naprosto běžnou činnost lesnické firmy.

Od roku 2016 očekáváme jednoznačně dokončení restitučního procesu, optimalizaci nastavení lesnických úseků, doobsazení volných míst THP, dobudování nového sídla firmy, tvorbu nového (nových) LHP pro všechny majetky v rámci Diecéze Hradec Králové ad.

 

Ing. Vlastimil Brukner, jednatel

Diecézní lesy Hradec Králové, s. r. o.