Zprávy
9th Říj

2015

Lesníci dětem

Na základě spolupráce správců státních a církevních lesů proběhla dne 6.10.2015 na lesním majetku Římskokatolické farnosti Voděrady tematická akce pro děti ze ZŠ Voděrady. Přímo v lese si školáci mohli ověřit své znalosti a dovednosti na několika stanovištích. Školení lesní pedagogové také dětem předvedli v praxi pomůcky a přístroje používané při práci v lese. Správu církevních lesů zastupoval lesník pan Ing. Jaroslav Mrázek. Zájem dětí asi nejvíce vzbudilo stanoviště, které se věnovalo sokolnictví a kde si děti mohly zblízka prohlédnout živé zástupce ptačí říše. Věříme, že tato a podobné akce pomáhají dětem k vytvoření si kladného vztahu k životnímu prostředí, k lesu a také k profesi lesníka.

Společná akce Diecézních lesů Hradec Králové s.r.o. a LČR, s.p. Lesní správy Rychnov nad Kněžnou na lesnickém úseku Náchod nebyla první a následovala po již uskutečněném školení na výchovu borových porostů, kdy vedení LS Rychnov nad Kněžnou umožnilo zástupcům DLHK s.r.o. použití zkusných ploch na revíru Nový Ples pro praktické ukázky.

Naší snahou bude pokračovat v další spolupráci na odborné i společenské úrovni.

Ing. Jaroslav Mrázek

lesnický úsek Náchod, Trutnov, Rychnov n./Kn.

1

2

3

4

5