Zprávy
27th Dub

2015

Myslivecké hospodaření na restituovaných církevních majetcích

Na základě zákona č. 428/2012 Sb., o církevních restitucích, probíhá od roku 2013 proces navracení majetků církvím a náboženským společnostem. Díky tomu se na scéně objevují noví vlastníci honebních pozemků, což se v některých oblastech může odrazit i ve výkonu práva myslivosti. V letošním březnovém čísle časopisu Lesnická práce byla uveřejněna anketa na téma, jak budou církve hospodařit v restituovaných lesích. Na anketu nyní navazujeme otázkami na Myslivecké hospodaření na restituovaných církevních majetcích.

Na otázky odpovídali:

Ing. Milan Mochán, vedoucí Lesní správy Arcibiskupství pražského (Arcibiskupství pražské)

Bc. Jiří Kabíček, jednatel a vrchní lesní správce Klášterních lesů Strahov, s. r. o. (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)

Ing. Vlastimil Brukner, jednatel Diecézních lesů Hradec Králové, s. r. o. (Biskupství královéhradecké)

Ing. Libor Konvičný, ředitel odboru Biskupské lesy (Biskupství ostravsko‑opavské)

 

Zdroj: časopis Svět myslivosti, č. 4/2015

Anketa je publikována s laskavým svolením nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce s.r.o.; www.lesnickaprace.cz, www.silvarium.cz