Zprávy
25th Bře

2015

Jak budou církve hospodařit v restituovaných lesích?

V souvislosti s probíhajícím majetkovým vyrovnáním s církvemi a náboženskými společnostmi přinášíme anketu na aktuální téma Jak budou církve hospodařit v restituovaných lesích

V anketě byli osloveni:

Ing. Milan Mochán, vedoucí Lesní správy Arcibiskupství pražského, Arcidiecéze pražská

Ing. Petr Bláha, ředitel Benediktinské hospodářské správy Benediktinské arciopatství Břevnov, Benediktinské opatství Emauzy, Benediktinské opatství Broumov

Ing. Josef Dostál, jednatel a výrobní náměstek Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s.r.o.

Ing. Vlastimil Brukner, jednatel Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o., Diecéze Hradec Králové

Bc. Jiří Kabíček, jednatel a vrchní lesní správce Klášterní lesy Strahov, s. r. o., Královská kanonie premonstrátů na Strahově

Ing. et Ing. Tomáš Kimmer, FCCA, ekonom a správce majetku Suverénní řád Maltézských rytířů – České velkopřevorství

 

Zdroj: časopis Lesnická práce, č. 3/2015

Anketa je publikována s laskavým svolením nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce s.r.o.; http://lesprace.cz/