Zprávy
15th Úno

2015

Brigáda pracovníků Komerční pojišťovny

 

Na konci roku 2013 vznikla společnost Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o. Jejím smyslem a účelem je správa lesů v Královéhradecké diecézi, zároveň také spolupráce a komunikace s veřejností. Firma proto zareagovala na nabídku dobrovolnické práce v lese ze strany Komerční pojišťovny a.s. , která se tímto aktivně zapojuje do programu tzv. Corporate Social Responsibility.

Na základě dohody se zástupkyní Komerční pojišťovny a.s. tak byla dne 17. června uspořádána dobrovolnická brigáda. Třináct účastníků tento den dorazilo do Třemošnice a přesunulo se do blízkých lesů farnosti Ronov nad Doubravou. Aktivitu dobrovolníků koordinoval zástupce jednatele Diecézních lesů ing. Pavel Starý. Jejich úkolem byla jednak likvidace starých dřevěných oplocenek, jednak dočišťování plochy po nedávno provedené těžbě. Součástí akce, kromě nezbytného občerstvení, byl i odborný výklad o vývoji lesů.

Díky příznivému počasí a také elánu dobrovolníků se podařilo udělat pořádný kus práce. Zároveň bylo možné vidět pěkný kus přírody v blízkosti řeky Doubravy ve stejnojmenném přírodním parku a dozvědět se i něco zajímavého o lese.

Všem účastníkům této dobrovolnické aktivity je třeba vyslovit velké uznání a dík, zejména pak iniciátorce celé akce ing. Marcele Masaříkové z Komerční pojišťovny.