Zprávy
14th Zář

2021

Lesnicko – myslivecký dětský den

V sobotu 21. srpna 2021 za příjemného a slunečného počasí proběhl již po čtvrté dětský den se zaměřením na les a myslivost. Pořadatelem akce je myslivecké sdružení Chrast – Skála z.s. ve spolupráci s Diecézními lesy Hradec Králové s.r.o. Pro tento účel je obvyklým a ideálním zázemím objekt bývalé hájovny na okraji lesa u obce Chacholice. Dětský den byl tradičně připraven jako naučná stezka se začátkem i ukončením u hájovny. Ta vedla po lesních cestách, u kterých byla umístěna jednotlivá stanoviště.

Před vyjitím na stezku bylo uvítání – účastníci upozorněni na bezpečnost, a děti dostaly účastnický list. Ten si mohly samy podepsat a dále již sbíraly na jednotlivých stanovištích razítka za úspěšně splněné úkoly. Naučná stezka byla navržena tak, aby děti samy měly možnost se aktivně zapojit. Vzhledem k věku dětí se obtížnost úkolů a otázek přizpůsobovala jejich možnostem, případně dostali příležitost rodiče nebo prarodiče. Na stezce děti čekali sokolníci s ukázkou dravců, dále měly možnost určovat základní lesní dřeviny nebo si vyzkoušet lesnické pomůcky a třeba přesně stanovit objem stromu podle tabulek. Také byla možnost přiřazovat stopy k jednotlivým druhům zvířat a skládat puzzle lesní zvěře.

 Atraktivním stanovištěm je každoročně vzduchovková střelnice, kde si děti dle schopností měly možnost vybrat střeleckou pozici – v leže, ve stoje s oporou trojnožky a pro nejmenší byla vzduchovka vsazena do držáku, případně si vyzkoušeli lukostřelbu. K překvapení doprovodu byli většinou úspěšní ti nejmenší, protože při pouhém zmačknutí spouště vždy trefili. Jejich zbraň již byla totiž obsluhou vždy správně zacílena. Poté následovalo zastávka, kde bylo možné  poznávat lesní dřeviny a skládat jejich obrázky.

Nově bylo zařazeno stanoviště arboristy pana Kindla. Ten připravil  lanovou dráhu a různé lanové houpačky. Jako v minulosti nechyběl pocitový chodníček, který účastníci prošli bosí (kůra, borové šišky, písek, kačírek a mech). Dále se měly děti možnost seznámit s taji chovu včel a na názorných ukázkách včelaři pan Svoboda st. a ml. předvedli ukázkový prosklený úl, jednotlivé části běžně používaných úlů, pomůcky používané v praxi a odpovídali také na dotazy.

V areálu hájenky měli stanoviště paní Vaňková-Přibylová a pan Vaněk, kteří účastníkům ukázali modely mysliveckých zařízení, různá krmiva předkládaná zvěři v době nouze, trofeje zvěře – parohy a vyčiněné kožešiny lovné zvěře. Posledním stanovištěm byl stánek, kde si děti vybraly odměnu a následně pokračovaly k opékání špekáčků.

Novým stanovištěm byl také vybudovaný posed v areálu hájenky. Účastníci s pomocí dalekohledu prozkoumali přilehlý les, kde byly vystavené preparáty zvěře, která se u nás běžně vyskytuje. Děti si poté mohly do připravených rámečků zakreslit, co na posedu viděly.

V průběhu dne byla k vidění lesní technika – motorové pily pana Vavřiny, který i pilu názorně předvedl skácením mohutného suchého modřínu.

Celkem prošlo naučnou stezku 91 dětí s doprovodem. Počet účastníků čítal tak více než 250, což pro organizátory bylo potěšující zjištění.

Na závěr je potřeba poděkovat všem, kteří akci podpořili a bez kterých by neměla patřičnou úroveň. Můžeme zmínit tyto instituce a osoby – Diecézní lesy Hradec Králové s. r. o., město Chrast, společnost Progressenergo s.r.o. a BcA. Bohuslav Škornička, DiS. a jeho kolega Václav Augustin s ukázkou loveckých dravců a sokolnictví, arborista Michal Kindl, pan Vavřina, paní Vaňková-Přibylová a pan Vaněk. Uznání a poděkování si zaslouží dále i členové mysliveckého sdružení Chrast-Skála z.s., jejich rodinní příslušníci a kamarádi. Jim všem děkuji zejména za obětavou práci v době jejich osobního volna a za to, že přispěli k bezproblémovému průběhu celé akce.

Ing. Jan Svoboda

Lesník DLHK s.r.o. a myslivecký hospodář MS Chrast – Skála z.s.