Zprávy
26th Lis

2019

Kynologické akce okresu Chrudim pořádané v lesích obhospodařovaných DLHK s. r. o.

V letošním roce se na okrese Chrudim uskutečnily dvě vrcholné kynologické akce. Tyto akce pořádal okresní myslivecký spolek ve spolupráci s MS Chrast – Skála z. s. a Diecézními lesy Hradec Králové s.r.o. za přispění několika sponzorů. Obě akce probíhaly částečně (VZ), nebo zcela (BZ) na pozemcích ve vlastnictví Biskupství Královéhradeckého, průběh zkoušek včetně občerstvení zajistily myslivecké spolky MS Chrast – Skála a MS „Hubert“ Luže. Slavnostní ráz obou soutěží dodalo při zahájení prostředí Chrasteckého zámku a trubačské fanfáry žáků zdejší ZUŠ.

Všestranné zkoušky

Ve dnech 21.- 22. 9. 2019  se uskutečnily všestranné zkoušky ohařů v honitbách MS Chrast-Skala /les+voda/ a MS Luže/pole/. Nastoupilo 12 ohařů /český fousek- 4, irský setr-1, německý ohař krátkosrstý-2, maďarský ohař krátkosrstý-1, německý ohař drátosrstý-1, velký münsterlandký ohař-1, výmarský ohař dlouhosrstý-1 a výmarský ohař krátkosrstý-1/ a 11 ohařů dokončilo – osm I.cena, dva II.cena a jeden III.cena. Vrchním rozhodčím byl p. Loskot, a pp. Kaplan Pavel, Kaplan Ivan, Mgr. Tupec Pavel, Vyskočil Pavel, Chalupa Pavel, Vach Pavel a Drábek Jiří doplnili sbor rozhodčích.
Vítězem se stal pes německého ohaře krátkosrstého Mak ze Sedlinky I. cena 483 bodů vedený p. Šimonem Janů, druhou pozici obsadil pes českého fouska  Falko od Hagarda Orla I.cena 481 bodů, vůdce p. Kostelecký Roman a na třetím místě skončil pes irského setra Carry ze Svrateckých Pláňav, I.cena 476 bodů.

Při ukončení na hájence v Chacholicích, která byla zázemím po oba dny byla akce nejen slovy vrchního rozhodčího pana Loskota, ale i ostatních účastníků velice kladně hodnocena. Terény pro jednotlivé disciplíny byly plně vyhovující, příprava celé akce ze strany pořádajících spolků na důstojné úrovni a připravenost psů se odrazila na dosažené úspěšnosti. Velký obdiv sklidili mladí trubači, kteří po oba dny celou akci provázeli a navodili sváteční atmosféru, kdy nejednomu účastníku při zvuku lesních rohů a borlic „chodil mráz po zádech“.

Barvářské  zkoušky

V sobotu 12.10.2019 za krásného slunečného počasí se konal XV. ročník soutěže O putovní pohár hejtmana Pardubického kraje – barvářské zkoušky v honitbě MS Chrast-Skála, kterého se zúčastnilo 9 psů – vždy 3 psi z okresů Chrudim, Pardubice a Ústí nad Orlicí. Vrchním rozhodčím byl p. Bureš Stanislav a pp. Bc. Kopista Ondřej, Hýsek Jaroslav, Ing. Mervová Darina a JUDr. Hotař Bohumil doplnili sbor rozhodčích. Vítězem celé soutěže se stala fena border teriéra Bessi od Spálené boudy, vedená p. Formanem – I.c. 112 bodů – CACT – nejlepší drobné disciplíny okr. Pardubice /. Na druhém místě skončila fena curly coated retriver Bria Stella amica, vůdce Ing. Novák – I.c. 97 bodů kres Pardubice/. Se stejným počtem bodů 97 v I.c. – rozhodl věk psa – skončil pes labrador retrievera Hugo Boss od Himalájského cedru, vedený p. Buřvalovou / okres Chrudim/. Tento pes měl nejlepší barvu.
Putovní pohár si odvezlo družstvo z okresu Pardubice. Naše okresní družstvo ve složení LR- Hugo Boss od Himalájského cedru – I.c. 97 bodů – 3.místo, WSS – Keissi Arista – I.c. 79 bodů – 5.místo a NK- Džin od Mária Skály – I.c. 70 bodů – 6.místo skončilo na druhém místě.

Jediným stinným zjištěním bylo chování některých návštěvníků lesa – houbařů. I přes to, že po lesních porostech na křižovatkách a u vstupu do lesa byly informační cedule s žádostí o respektování této akce se někteří chovali dosti arogantně a téměř až hulvátsky. Tito lidé nemají absolutně představu o myslivosti, potažmo přípravě a vedení psa i náročné organizaci takovýchto zkoušek. Pozitivní bylo, že žádné větší nedorozumění při průběhu zkoušek nevzniklo a nebylo důvodem k vyloučení psa pro nesplněním disciplíny. Milým postřehem byly pochvalné komentáře laické veřejnosti při nástupu na nádvoří zámku a tím i snad další kladná prezentace myslivosti jako takové…

Ing. Jan Svoboda – LÚ 06

Foto:

https://dasenkasvobodova.rajce.idnes.cz/Vsestranne_zkousky_oharu_Chrudim2019_1._cast/

https://dasenkasvobodova.rajce.idnes.cz/Vsestranne_zkousky_oharu_Chrudim_2019_2._cast/?

https://www.facebook.com/oms.chrudim/media_set?set=a.2292184351112317&type=3