Zprávy
27th Čvn

2019

Lesnicko-myslivecký dětský den

Na neděli 23. 6. 2019 byl naplánován již třetí ročník dětského dne se zaměřením na les a myslivost. Pořadatelem akce je myslivecké sdružení Chrast – Skála z. s. ve spolupráci s Diecézními lesy Hradec Králové s. r. o. Pro tento účel je ideálním zázemím objekt bývalé hájovny na okraji lesa u obce Chacholice. Dětský den byl tradičně připraven jako naučná stezka se začátkem i ukončením u hájovny. Vedla po lesních cestách, kde byla umístěna jednotlivá stanoviště.

První zastávkou na stezce bylo uvítání, kde byli účastníci upozorněni na bezpečnost, a děti dostaly účastnický list. Ten si mohly samy podepsat a dále již sbíraly na jednotlivých stanovištích razítka za úspěšně splněné úkoly. Naučná stezka byla navržena tak, aby děti samy měly možnost se aktivně zapojit. Vzhledem k věku dětí se i úkoly a otázky dle možností přizpůsobovaly obtížností, případně dostali příležitost rodiče, prarodiče. Na stezce děti čekalo určování základních lesních dřevin, možnost vyzkoušení si lesnických pomůcek a přesné stanovení objemu klády dle tabulek, přiřazování stop k zvířatům a plodů k lesním dřevinám. Atraktivním stanovištěm je každoročně vzduchovková střelnice, kde si dle schopností měli možnost vybrat střeleckou pozici – v leže, ve stoje s oporou trojnožky a pro nejmenší byla vzduchovka vsazena do držáku. K překvapení doprovodů byli většinou úspěšní ti nejmenší, protože při pouhém zmačknutí spouště vždy trefili, protože zbraň již byla obsluhou vždy správně zacílena. Poté následovalo stanoviště se skládačkou lesních dřevin, pocitový chodníček s lanovou dráhou a dále puzzle rodinky lesní zvěře. Zajímavé a fyzicky i motoricky náročné stanoviště představovalo hod na cíl (panáka) borovou šiškou. Na předposledním stanovišti se měly děti možnost seznámit s různými krmivy předkládanými zvěři v době nouze, určovaly trofeje zvěře s uvedením rozdílu paroh – roh a měli možnost prohlídky vyčiněných kožešin lovné zvěře. Zajímavostí byla i ukázka kůrovce – lýkožrouta smrkového a lesklého. Posledním stanovištěm byl stánek s odměnami, kde po ověření nasbíraných razítek si děti vybraly odměnu a následně pokračovaly k opékání špekáčků.

V průběhu dne byla k vidění lesní technika – harvestor, traktor se štítem a lanem, traktor s vyvážecí soupravou a několik typů motorových pil. Tuto techniku v několika ukázkách obětavě předvedl pan Pavel Křepelka se svým týmem spolupracovníků. V lese skácený strom byl traktorem přiblížen k harvestoru, který ho následně v několika okamžicích odvětvil a zpracoval. Zajímavostí byla motorová pila pana Bendy. Jednalo se o „muzejní kousek“ ruské výroby, která byla vyráběna nepřetržitě 30 let bez jakýchkoliv změn a výroba ukončena v roce 1989. Vystavený exponát je stále funkční a provozuschopný.

Počet návštěvníků předčil ročník minulý i naše očekávání. Celkem prošlo naučnou stezku 109 dětí s 93 dospělými a dalších několik desítek účastníků shlédlo výstavu a ukázky lesnické techniky nebo výstavu trofejí. Celkově počet účastníků čítal více než 250 lidí, což nás velmi potěšilo a zároveň na nás klade vyšší nároky.  Na příští ročník se musíme zodpovědně připravit i na vyšší počet návštěvníků.

Na závěr bych rád poděkoval všem sponzorům akce, bez kterých by se tato akce konat nemohla – Diecézní lesy Hradec Králové s. r. o., starosta města Chrast Ing. Vojtěch Krňanský, krajské ředitelství PČR a Pavel Křepelka se svými spolupracovníky. Na množství odměn, které si děti odnesly domů, se významně podíleli i naši členové, kterým také patří velký dík – Zdeněk Pilař, Stáňa Hanušová, Josef Boháček a Jiří Bureš. Ostatním členům mysliveckého spolku, jejich rodinným příslušníkům a kamarádům děkuji zejména za obětavou práci na úkor osobního volna a za to, že přispěli k bezproblémovému průběhu celé akce.

Ing. Jan Svoboda

Lesník DLHK s.r.o. a myslivecký hospodář MS Chrast – Skála z.s.