Zprávy
20th Kvě

2019

Personální změny u Diecézních lesů

Od přelomu loňského a letošního roku dochází k významným změnám v personální oblasti naší společnosti. Důvodem je zejména rostoucí objemem úkolů při správě svěřeného majetku.

Od prosince 2018 nastoupil na místo adjunkta Václav Holý. Významné změny nastaly od ledna letošního roku. Na místo pracovníka pro vodní hospodářství nastoupil Ing. Ladislav Bis. Nově byla zřízena funkce vedoucího výroby, kterým se stal dosavadní lesník lesnického úseku Náchod Ing. Jaroslav Mrázek a na jeho místo nastoupil Jan Ježek. Zároveň bylo rozhodnuto zřídit od roku 2019 devátý lesnický úsek Polabí. Personálně je obsazen od března. Funkci lesníka a zároveň projektového manažera zde zastává Mgr. Martin Polívka, DiS. Z lesnického úseku Havlíčkův Brod k 31. 3. odešel lesník Ing. Roman Vácha. Místo něj přišel od května Martin Kulhánek, DiS. Poslední změnou bude od června nástup druhého adjunkta. Bude určen především pro jih diecéze.

Veškeré personální změny sledují především zefektivnění práce společnosti v současném velmi nelehkém období.

 

Ing. Pavel Starý